Darujte 2% z vašej dane

Vážení priatelia, rodičia
a priaznivci mládežníckeho basketbalu

Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste darovali 2% dane nášmu občianskemu združeniu Basketbalový klub Žiar nad Hronom. Tieto peniaze, budú použité na skvalitnenie činnosti basketbalového klubu a na športovú prípravu mladých basketbalových nádejí.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení
dane“. Je potrebné vypísať tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej
dane z príjmov fyzickej osoby“ a obe tieto tlačivá, odovzdať svojmu trénerovi
do 30. 4. 2020.

Postup na poukázanie 2 % daní nájdete TU:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane

Občianske združenie Basketbalový klub Žiar nad Hronom
IČO: 512 73 632
Adresa: Ul. A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom
https://basketziar.sk/wp-content/uploads/2020/01/OZ-BK-%C5%BDiar-Vyhl%C3%A1senie.pdf

Ď A K U J E M E !