Výkonná rada:

Prezident klubu: Ing. Štefan Muha

Telefón:

Email: prezidentbk@basketziar.sk

Šéftréner: Mgr. Marek Baláž

Telefón:

Email: seftrener@basketziar.sk

Člen: Jakub Košta

Správna rada:

MUDr. Lucia Oťapková

Mgr. Norbert Nagy

Ján Žiak

PR Manažér: ADRIÁNA KŇAŽKOVÁ 

Telefón: +421 905 860 621

Email: prmanager@basketziar.sk

MŠK Žiar nad Hronom, spol. s.r.o.

A.Dubčeka 45
Žiar nad Hronom
965 01

IČO: 36618357
DIČ: 2020065421
IČ DPH: SK2020065421

Športová hala - ZUS Aréna

II. Základná škola - ul. M.R.Štefánika