Hráči: 1. Dolník Michal

  2. Fábry Tomáš

  3. Haviar Ondrej

  4. Kádaši Jakub

  5. Kubovič Jozef

  6. Matých Branislav

  7. Medveď Maroš

  8. Mokráň Jakub

  9. Obert Branislav

10. Supuka Jaroslav

11. Vojtek Peter

12. Vrtík Maroš

Tréner: Kučera Karol 

Asistent: Nagy Norbert

Tabuľka- 1.-7. miesto

Rozlosovanie a výsledky- 1.-7. miesto

Tabuľka- základná časť

Rozlosovanie a výsledky- základná časť